18. april 2023
Slim gebruik maken van procesrecht leidt in het belastingrecht dikwijls tot goede resultaten. Zo ook in de zaak die uitmondde in de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 23 februari 2023. Nadat de fiscus erachter was gekomen dat belanghebbende had nagelaten Zwitserse banktegoeden op te geven, startte hij een onderzoek. Belanghebbende verstrekte alsnog de benodigde gegevens waarna de fiscus lange tijd niets deed. De rechtbank sanctioneerde dit stilzitten niet. Het gerechtshof wel. De...
01. maart 2023
Vandaag verschijnt mijn commentaar bij de uitspraak van de geheimhoudingskamer van de rechtbank Noord-Nederland van 10 januari 2023 in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Lees hier de uitspraak of neem contact op met kantoor voor overleg in uw situatie.
26. oktober 2022
Heeft de onjuiste beëdiging van een rechter rechtsgevolgen voor de vonnissen en arresten die hij / zij heeft gewezen? Die vraag staat centraal in het arrest van de Hoge Raad van 21 oktober 2022. Dit voorjaar bleek dat tijdens de beëdiging van een aantal raadsheren bij het Hof Den Bosch niet de juiste tekst was gebruikt bij het afleggen van de ambtseed. Tijdens de beëdiging was de tekst voor gerechtsambtenaren in plaats van rechterlijke ambtenaren gebruikt. Procureur-generaal Bleichrodt...
07. september 2022
Wanneer mag de belastingrechter iemands inkomen schattenderwijs vaststellen? Dit mag wanneer een belastingplichtige weigert informatie te geven omtrent zijn inkomen terwijl de fiscus beschikt over aanwijzingen dat het opgegeven inkomen te laag is. Hof Amsterdam laat in een recente zaak zien hoe de belastingrechter deze schatting vorm geeft. Mijn commentaar bij deze uitspraak is afgelopen week verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Lees dit commentaar hier.
10. mei 2022
Wanneer een belanghebbende een bestuurlijke boete van de fiscus aanvecht bij de rechter dan spelen details vaak een doorslaggevende rol. Zo ook in de zaak die leidde tot het arrest van het gerechtshof Den Bosch van 16 maart 2022. In die zaak had belanghebbende een vragenbrief ontvangen van de fiscus aangaande de door hem ingediende aangiften omzetbelasting over een aantal jaren. De belanghebbende in kwestie beantwoordde de vragen niet maar diende suppleties in over deze jaren. De fiscus legde...
17. maart 2022
De eerste aanbeveling aan de bestuursrechter uit het rapport ‘Recht vinden bij de rechtbank’ van de Werkgroep Reflectie Toeslagen Rechtbanken is: ‘wees actief’. Om rechtsbescherming te bieden dienen bestuursrechters de relevante feiten en omstandigheden actief te onderzoeken, ter zitting met partijen te bespreken en het resultaat van dit onderzoek te betrekken in hun beoordeling. Het rapport ziet op de bestuursrechter en niet op de belastingrechter. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook...
06. januari 2022
Volgens de belastingwetgeving ben je als ondernemer verplicht een herstelaangifte (suppletieaangifte) te doen wanneer blijkt dat je een onjuiste btw-aangifte hebt gedaan. Je geeft dan toe dat je eerdere aangifte onjuist is in de wetenschap dat het doen van een onjuiste aangifte strafbaar c.q. beboetbaar is. Hoe verhoudt deze meldplicht zich tot het recht om niet mee te hoeven werken aan je eigen veroordeling / beboeting (nemo-tenetur beginsel)? Op 24 september 2021 heeft de belastingkamer van...
07. oktober 2021
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 24 september 2021 over de werking van het beginsel dat niemand kan worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling (nemo-teneturbeginsel) in relatie tot de wettelijke verplichting tot het doen van een herstelaangifte (lees: de suppletie aangifte). Belastingplichtigen zijn in sommige situaties verplicht een suppletie aangifte te doen wanneer ze...
09. september 2021
Hoe gaat de Nederlandse belastingrechter om met bewijsmateriaal dat onder valse voorwaarden is verkregen door de fiscus? De afgelopen jaren is er in de rechtspraak veel te doen geweest om de Luxemburgse zwartspaarderszaken (KB-Lux). In die zaken had een informant op illegale wijze de bankgegevens verkregen van een groot aantal Nederlandse zwartspaarders in Luxemburg. De Belastingdienst trof een deal met de informant. De informant verstrekte tegen betaling de gegevens. Zijn identiteit bleef...
21. april 2021
Wil de fiscus zijn werk goed kunnen doen dan heeft hij informatie nodig van een belastingplichtige. Dat recht op informatie kent echter zijn grenzen. De vraag is: hoe begrenst de rechter de fiscus in de praktijk? Op donderdag 22 april 2021 verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij de conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman over de reikwijdte van de informatieverplichting van een belanghebbende en de vraag hoe de fiscus verzoeken om informatie dient te...

Meer weergeven