07. februari 2024
Verweren tegen de opgelegde belastingrente hebben doorgaans weinig kans van slagen. De rechter hanteert een strikte naleving van de wettelijke regels aangaande de belastingrente. Wie niet op tijd zijn aanslag indient, is in verzuim en wordt gesanctioneerd c.q. wordt verplicht de overheid te compenseren. Punt. Zijn er dan helemaal geen uitzonderingen? Jawel. Lees hier en hier mijn twee recentelijk gepubliceerde commentaren bij uitspraken van de rechtbank Gelderland en Zeeland-West-Brabant.
30. november 2023
De Nederlandse wet kent de zogenoemde inkeerregeling. Via deze regeling kunnen belastingplichtigen niet opgegeven vermogen alsnog opgeven aan de fiscus in ruil voor het voorkomen / matigen van een boete of straf. Dit moet dan wel vrijwillig gebeuren. Als de Belastingdienst de belastingplichtige al op het spoor is dan kan niet meer worden ingekeerd. In de zaak die uitmondde in de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 17 oktober 2023 stond de vraag centraal of sprake was van een vrijwillige...
15. november 2023
Het recht om kennis te nemen van processtukken tijdens een gerechtelijke procedure is van cruciaal belang. Zonder inzage in de processtukken is immers geen sprake van een eerlijke behandeling van een rechtsgeschil. In de zaak die leidde tot de recent gepubliceerde uitspraak van de belastingkamer van het gerechtshof Den Bosch stond het verkrijgen van processtukken centraal. Mijn commentaar bij de uitspraak is vandaag verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Lees hier het...
20. september 2023
De belastingrechtspraak gaat gebukt onder flutprocedures die – doorgaans op basis van ‘no cure no pay’ afspraken – worden aangespannen door bepaalde procesvertegenwoordigers. Het belang dat op het spel staat is vaak letterlijk enkele euro’s. Doel van de procedure is in de regel het verkrijgen van een proceskostenvergoeding en een immateriële schadevergoeding (ISV). Duurt een procedure lang genoeg dan worden rechtzoekenden hiervoor namelijk gecompenseerd via een ISV. En vanwege de...
13. juni 2023
Afgelopen vrijdag heeft de belastingkamer van de Hoge Raad een arrest gewezen over de navorderingsbevoegdheid van de fiscus en in het bijzonder het leerstuk van kwade trouw. Wil de fiscus kunnen navorderen dan heeft hij in de regel een nieuw feit nodig, lees: een feit dat nog niet bekend was ten tijde van het opleggen van de aanslag. Deze eis geldt niet wanneer de belastingplichtige ‘te kwade trouw’ was. Van kwade trouw is bijvoorbeeld sprake wanneer aan de fiscus doelbewust onjuiste...
18. april 2023
Slim gebruik maken van procesrecht leidt in het belastingrecht dikwijls tot goede resultaten. Zo ook in de zaak die uitmondde in de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 23 februari 2023. Nadat de fiscus erachter was gekomen dat belanghebbende had nagelaten Zwitserse banktegoeden op te geven, startte hij een onderzoek. Belanghebbende verstrekte alsnog de benodigde gegevens waarna de fiscus lange tijd niets deed. De rechtbank sanctioneerde dit stilzitten niet. Het gerechtshof wel. De...
01. maart 2023
Vandaag verschijnt mijn commentaar bij de uitspraak van de geheimhoudingskamer van de rechtbank Noord-Nederland van 10 januari 2023 in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Lees hier de uitspraak of neem contact op met kantoor voor overleg in uw situatie.
26. oktober 2022
Heeft de onjuiste beëdiging van een rechter rechtsgevolgen voor de vonnissen en arresten die hij / zij heeft gewezen? Die vraag staat centraal in het arrest van de Hoge Raad van 21 oktober 2022. Dit voorjaar bleek dat tijdens de beëdiging van een aantal raadsheren bij het Hof Den Bosch niet de juiste tekst was gebruikt bij het afleggen van de ambtseed. Tijdens de beëdiging was de tekst voor gerechtsambtenaren in plaats van rechterlijke ambtenaren gebruikt. Procureur-generaal Bleichrodt...
07. september 2022
Wanneer mag de belastingrechter iemands inkomen schattenderwijs vaststellen? Dit mag wanneer een belastingplichtige weigert informatie te geven omtrent zijn inkomen terwijl de fiscus beschikt over aanwijzingen dat het opgegeven inkomen te laag is. Hof Amsterdam laat in een recente zaak zien hoe de belastingrechter deze schatting vorm geeft. Mijn commentaar bij deze uitspraak is afgelopen week verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Lees dit commentaar hier.
10. mei 2022
Wanneer een belanghebbende een bestuurlijke boete van de fiscus aanvecht bij de rechter dan spelen details vaak een doorslaggevende rol. Zo ook in de zaak die leidde tot het arrest van het gerechtshof Den Bosch van 16 maart 2022. In die zaak had belanghebbende een vragenbrief ontvangen van de fiscus aangaande de door hem ingediende aangiften omzetbelasting over een aantal jaren. De belanghebbende in kwestie beantwoordde de vragen niet maar diende suppleties in over deze jaren. De fiscus legde...

Meer weergeven