17. maart 2022
De eerste aanbeveling aan de bestuursrechter uit het rapport ‘Recht vinden bij de rechtbank’ van de Werkgroep Reflectie Toeslagen Rechtbanken is: ‘wees actief’. Om rechtsbescherming te bieden dienen bestuursrechters de relevante feiten en omstandigheden actief te onderzoeken, ter zitting met partijen te bespreken en het resultaat van dit onderzoek te betrekken in hun beoordeling. Het rapport ziet op de bestuursrechter en niet op de belastingrechter. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook...
06. januari 2022
Volgens de belastingwetgeving ben je als ondernemer verplicht een herstelaangifte (suppletieaangifte) te doen wanneer blijkt dat je een onjuiste btw-aangifte hebt gedaan. Je geeft dan toe dat je eerdere aangifte onjuist is in de wetenschap dat het doen van een onjuiste aangifte strafbaar c.q. beboetbaar is. Hoe verhoudt deze meldplicht zich tot het recht om niet mee te hoeven werken aan je eigen veroordeling / beboeting (nemo-tenetur beginsel)? Op 24 september 2021 heeft de belastingkamer van...
07. oktober 2021
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 24 september 2021 over de werking van het beginsel dat niemand kan worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling (nemo-teneturbeginsel) in relatie tot de wettelijke verplichting tot het doen van een herstelaangifte (lees: de suppletie aangifte). Belastingplichtigen zijn in sommige situaties verplicht een suppletie aangifte te doen wanneer ze...
09. september 2021
Hoe gaat de Nederlandse belastingrechter om met bewijsmateriaal dat onder valse voorwaarden is verkregen door de fiscus? De afgelopen jaren is er in de rechtspraak veel te doen geweest om de Luxemburgse zwartspaarderszaken (KB-Lux). In die zaken had een informant op illegale wijze de bankgegevens verkregen van een groot aantal Nederlandse zwartspaarders in Luxemburg. De Belastingdienst trof een deal met de informant. De informant verstrekte tegen betaling de gegevens. Zijn identiteit bleef...
21. april 2021
Wil de fiscus zijn werk goed kunnen doen dan heeft hij informatie nodig van een belastingplichtige. Dat recht op informatie kent echter zijn grenzen. De vraag is: hoe begrenst de rechter de fiscus in de praktijk? Op donderdag 22 april 2021 verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij de conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman over de reikwijdte van de informatieverplichting van een belanghebbende en de vraag hoe de fiscus verzoeken om informatie dient te...
17. maart 2021
Benieuwd welke eisen de rechter stelt aan het bewijs van een beboetbaar feit in belastingzaken? In mijn commentaar bij een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag ga ik uitgebreid in op deze materie. Dit commentaar wordt op 18 maart 2021 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Bekijk hier alvast de online versie of neem contact op met kantoor voor een nadere toelichting.
21. januari 2021
De toeslagenaffaire en het recente boodschappendrama schetsen een pijnlijk beeld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aangekondigd een onderzoek te doen naar zijn uitspraken van de afgelopen jaren. Dit om na te gaan of er niet tekortgedaan is aan de rechten van burgers buiten de uitspraken die betrekking hebben op de toeslagenaffaire. In bijstandszaken ligt al een recent wetenschappelijk onderzoek dat de rol van de rechter belicht (Thomas Kampen, Melissa Sebrechts,...
01. oktober 2020
Recentelijk is mijn artikel over de informatieplicht en het evenredigheidsbeginsel verschenen in het Tijdschrift Formeel Belastingrecht van Sdu. Dit artikel wordt u kosteloos ter beschikking gesteld. Klik hier voor het downloaden van het artikel. Neem gerust contact op met kantoor voor een nadere toelichting of overleg in een specifieke situatie.
24. september 2020
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij het arrest van de Hoge Raad van 11 september 2020. In deze zaak staat de vraag centraal of de Inspecteur de bevoegdheid heeft om na te vorderen wegens een nieuw feit (artikel 16 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen). De Hoge Raad overweegt voor het eerst dat op de Inspecteur geen onderzoeksplicht rust om het dossier van de fiscale partner na te gaan. Wanneer de aangiftes van een belastingplichtige en...
19. augustus 2020
Morgen verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij de conclusie van Advocaat-Generaal Ijzerman omtrent de vraag of en zo ja hoe de verlengde navorderingstermijn in het successierecht zich verhoudt tot de regels aangaande het vrije verkeer van kapitaal in de Europese Unie. Het vrije kapitaalverkeer en de verlengde navorderingstermijn voor buitenlands vermogen vormen een ongelukkig huwelijk. Het fiscaal anders behandelen van geld op een buitenlandse...

Meer weergeven