22. mei 2024
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over bewijsuitsluiting. De Hoge Raad heeft in diverse uitspraken regels opgesteld voor bewijsuitsluiting. In mijn ogen past het gerechtshof die regels niet goed toe. Lees het commentaar hier. Behoefte aan een nadere toelichting of aan overleg in een specifieke situatie? Neem gerust contact op met kantoor.
11. maart 2024
De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft een directeur van een zorginstelling veroordeeld vanwege het in hulpeloze toestand brengen en laten van een bewoner met ernstige gezondheidsproblemen. De instelling was contractueel verplicht 24-uurs zorg te bieden. Echter, in de nacht waarin het slachtoffer overleed, was er geen personeel aanwezig en lag de diensttelefoon onbemand op de afdeling. De verdachte – die geen diploma of kwalificatie op zorggebied bezat – kon op haar mobiel...
27. februari 2024
De rechtbank Amsterdam heeft het beklag van een GGZ-instelling tegen uitlevering van het calamiteitenrapport ongegrond verklaard. Het calamiteitenrapport valt weliswaar onder het verschoningsrecht. Er is echter sprake van dermate uitzonderlijke omstandigheden dat het verschoningsrecht dient te worden doorbroken. Tegen de beslissing is cassatieberoep ingesteld. Lees hier meer over deze zaak.
20. februari 2024
De rechtbank Noord-Holland heeft een 60-jarige man en een 59-jarige vrouw vrijgesproken van het ongeschoold en onbekwaam hulp verlenen aan een groep geestelijk gehandicapten in het Thomashuis in Middenmeer van 2011 tot 2017. Wel krijgt de vrouw een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken opgelegd voor de mishandeling van een bewoonster. Lees hier mijn publicatie die is verschenen in Gezondheidsrecht Updates.
07. februari 2024
Verweren tegen de opgelegde belastingrente hebben doorgaans weinig kans van slagen. De rechter hanteert een strikte naleving van de wettelijke regels aangaande de belastingrente. Wie niet op tijd zijn aanslag indient, is in verzuim en wordt gesanctioneerd c.q. wordt verplicht de overheid te compenseren. Punt. Zijn er dan helemaal geen uitzonderingen? Jawel. Lees hier en hier mijn twee recentelijk gepubliceerde commentaren bij uitspraken van de rechtbank Gelderland en Zeeland-West-Brabant.
30. november 2023
De Nederlandse wet kent de zogenoemde inkeerregeling. Via deze regeling kunnen belastingplichtigen niet opgegeven vermogen alsnog opgeven aan de fiscus in ruil voor het voorkomen / matigen van een boete of straf. Dit moet dan wel vrijwillig gebeuren. Als de Belastingdienst de belastingplichtige al op het spoor is dan kan niet meer worden ingekeerd. In de zaak die uitmondde in de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 17 oktober 2023 stond de vraag centraal of sprake was van een vrijwillige...
15. november 2023
Het recht om kennis te nemen van processtukken tijdens een gerechtelijke procedure is van cruciaal belang. Zonder inzage in de processtukken is immers geen sprake van een eerlijke behandeling van een rechtsgeschil. In de zaak die leidde tot de recent gepubliceerde uitspraak van de belastingkamer van het gerechtshof Den Bosch stond het verkrijgen van processtukken centraal. Mijn commentaar bij de uitspraak is vandaag verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Lees hier het...
20. september 2023
De belastingrechtspraak gaat gebukt onder flutprocedures die – doorgaans op basis van ‘no cure no pay’ afspraken – worden aangespannen door bepaalde procesvertegenwoordigers. Het belang dat op het spel staat is vaak letterlijk enkele euro’s. Doel van de procedure is in de regel het verkrijgen van een proceskostenvergoeding en een immateriële schadevergoeding (ISV). Duurt een procedure lang genoeg dan worden rechtzoekenden hiervoor namelijk gecompenseerd via een ISV. En vanwege de...
13. juni 2023
Afgelopen vrijdag heeft de belastingkamer van de Hoge Raad een arrest gewezen over de navorderingsbevoegdheid van de fiscus en in het bijzonder het leerstuk van kwade trouw. Wil de fiscus kunnen navorderen dan heeft hij in de regel een nieuw feit nodig, lees: een feit dat nog niet bekend was ten tijde van het opleggen van de aanslag. Deze eis geldt niet wanneer de belastingplichtige ‘te kwade trouw’ was. Van kwade trouw is bijvoorbeeld sprake wanneer aan de fiscus doelbewust onjuiste...
18. april 2023
Slim gebruik maken van procesrecht leidt in het belastingrecht dikwijls tot goede resultaten. Zo ook in de zaak die uitmondde in de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 23 februari 2023. Nadat de fiscus erachter was gekomen dat belanghebbende had nagelaten Zwitserse banktegoeden op te geven, startte hij een onderzoek. Belanghebbende verstrekte alsnog de benodigde gegevens waarna de fiscus lange tijd niets deed. De rechtbank sanctioneerde dit stilzitten niet. Het gerechtshof wel. De...

Meer weergeven