Strafrecht

Bosman Advocatuur is gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan mensen en bedrijven in FIOD onderzoeken en fraudezaken, waaronder zaken aangaande (internationale) belastingfraude, beleggingsfraude, faillissementsfraude en fraude in de zorg. Daarnaast staat het kantoor cliënten bij in reguliere strafzaken. Bosman Advocatuur treedt op vanaf de aanvang van een zaak – bij een doorzoeking, aanhouding en eerste verhoor – tot onderhandelingen over een schikking en procedures bij de officier van justitie en rechter. 

Fiscaal recht

Ook is Bosman Advocatuur thuis in het bijstaan van cliënten in procedures tegen de Belastingdienst (bezwaar en beroep, naheffing, navordering, boetes, invordering). Het kantoor heeft met succes rechtsbijstand verleend in uiteenlopende boetezaken en procedures aangaande onder meer aanslagen inkomstenbelasting, omzetbelasting, douanerechten, accijnzen, erfbelasting en schenkbelasting. Het kantoor verleent geen belastingadviezen en ageert niet tegen (belasting)adviseurs die cliënten doorverwijzen naar het kantoor.