Strafrecht

Bosman Advocatuur is gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan mensen en bedrijven in FIOD onderzoeken en fraudezaken, waaronder zaken aangaande (internationale) belastingfraude, beleggingsfraude, faillissementsfraude en fraude in de zorg. Daarnaast staat het kantoor cliënten bij in reguliere strafzaken. Bosman Advocatuur treedt op vanaf de aanvang van een zaak – bij een doorzoeking, aanhouding en eerste verhoor – tot onderhandelingen over een schikking en procedures bij de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad en zo nodig het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Fiscaal recht

Ook is Bosman Advocatuur thuis in het bijstaan van cliënten in procedures tegen de Belastingdienst (bezwaar en beroep, navordering, boetes, invordering). In fiscale zaken werkt het kantoor vaak nauw samen met de belastingadviseur en/of accountant van een cliënt, dan wel met professionals uit het eigen netwerk. Het kantoor ageert niet tegen adviseurs die cliënten doorverwijzen naar het kantoor. Het kantoor verleent geen belastingadviezen.