Voor zwart vermogen opgelegde vergrijpboetes blijven in stand omdat geen sprake was van vrijwillige inkeer

De Nederlandse wet kent de zogenoemde inkeerregeling. Via deze regeling kunnen belastingplichtigen niet opgegeven vermogen alsnog opgeven aan de fiscus in ruil voor het voorkomen / matigen van een boete of straf. Dit moet dan wel vrijwillig gebeuren. Als de Belastingdienst de belastingplichtige al op het spoor is dan kan niet meer worden ingekeerd.

 

In de zaak die uitmondde in de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 17 oktober 2023 stond de vraag centraal of sprake was van een vrijwillige inkeer. De belastingplichtige had namelijk pas ingekeerd nadat de Nederlandse Belastingdienst de buitenlandse bank waar belastingplichtige bankierde om informatie had gevraagd. Hof Den Haag meende dat de inkeer te laat was. Benieuwd naar mijn mening? Lees dan hier mijn commentaar dat deze week is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Neem gerust contact op met kantoor voor een nadere toelichting of voor overleg in een specifieke situatie.