Heffingsambtenaar hoefde gevraagde stukken niet toe te zenden en schending inzagerecht blijft zonder gevolgen

Het recht om kennis te nemen van processtukken tijdens een gerechtelijke procedure is van cruciaal belang. Zonder inzage in de processtukken is immers geen sprake van een eerlijke behandeling van een rechtsgeschil. In de zaak die leidde tot de recent gepubliceerde uitspraak van de belastingkamer van het gerechtshof Den Bosch stond het verkrijgen van processtukken centraal. Mijn commentaar bij de uitspraak is vandaag verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Lees hier het commentaar. Neem gerust contact op met kantoor voor een nadere toelichting of voor overleg in een specifieke situatie.