Onjuiste tekst bij beëdiging raadsheren Hof Den Bosch niet fataal

Heeft de onjuiste beëdiging van een rechter rechtsgevolgen voor de vonnissen en arresten die hij / zij heeft gewezen? Die vraag staat centraal in het arrest van de Hoge Raad van 21 oktober 2022.

 

Dit voorjaar bleek dat tijdens de beëdiging van een aantal raadsheren bij het Hof Den Bosch niet de juiste tekst was gebruikt bij het afleggen van de ambtseed. Tijdens de beëdiging was de tekst voor gerechtsambtenaren in plaats van rechterlijke ambtenaren gebruikt. Procureur-generaal Bleichrodt stelde de vraag aan de orde of deze onvolkomenheid diende te leiden tot vernietiging van de uitspraak van één van de onjuist beëdigde raadsheren in een belastingzaak. Eenzelfde vordering werd ingediend in een strafzaak.

 

Op 21 oktober hebben zowel de belastingkamer als de strafkamer van de Hoge Raad beslist dat genoemde onvolkomenheid niet leidt tot vernietiging van de bestreden uitspraken. Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij het arrest van de Hoge Raad (lees hier mijn commentaar).