Inkomsten terecht geschat op modaal

Wanneer mag de belastingrechter iemands inkomen schattenderwijs vaststellen? Dit mag wanneer een belastingplichtige weigert informatie te geven omtrent zijn inkomen terwijl de fiscus beschikt over aanwijzingen dat het opgegeven inkomen te laag is. Hof Amsterdam laat in een recente zaak zien hoe de belastingrechter deze schatting vorm geeft. Mijn commentaar bij deze uitspraak is afgelopen week verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Lees dit commentaar hier