Vergrijpboete vernietigd omdat deze is gebaseerd op wilsafhankelijk materiaal

Volgens de belastingwetgeving ben je als ondernemer verplicht een herstelaangifte (suppletieaangifte) te doen wanneer blijkt dat je een onjuiste btw-aangifte hebt gedaan. Je geeft dan toe dat je eerdere aangifte onjuist is in de wetenschap dat het doen van een onjuiste aangifte strafbaar c.q. beboetbaar is. Hoe verhoudt deze meldplicht zich tot het recht om niet mee te hoeven werken aan je eigen veroordeling / beboeting (nemo-tenetur beginsel)?

 

Op 24 september 2021 heeft de belastingkamer van de Hoge Raad een standaardarrest gewezen over hoe om te gaan met deze problematiek. Kort gezegd creëert de Hoge Raad een inkeerregeling voor belastingplichtigen die suppleren.  

 

Op 19 november 2021 heeft het gerechtshof Den Bosch deze rechtspraak toegepast en de opgelegde vergrijpboete(s) in die zaak integraal vernietigd. Mijn commentaar bij dit arrest is recentelijk verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Lees hier mijn commentaar of neem contact met kantoor op voor overleg in uw situatie.