Verplichting tot suppletieaangifte niet in strijd met nemo-teneturbeginsel

Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 24 september 2021 over de werking van het beginsel dat niemand kan worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling (nemo-teneturbeginsel) in relatie tot de wettelijke verplichting tot het doen van een herstelaangifte (lees: de suppletie aangifte). Belastingplichtigen zijn in sommige situaties verplicht een suppletie aangifte te doen wanneer ze erachter komen dat ze op een eerder moment een onjuiste aangifte hebben ingediend. Voorheen riskeerde je echter een boete of strafvervolging wanneer je suppleerde, bijvoorbeeld omdat het doen van een onjuiste aangifte beboetbaar / strafbaar is. In 2018 besliste de strafkamer van het gerechtshof Den Bosch dan ook dat de suppletieplicht in strijd is met het nemo-teneturbeginsel. De Hoge Raad laat de suppletieplicht echter in stand. Voor belastingplichtigen die suppleren creëert de Hoge Raad een inkeerregeling. Benieuwd naar het hele commentaar? Lees dan hier verder of raadpleeg hier het arrest van de Hoge Raad.