Informatiebeschikking ziet ook op buitenlandse bankrekeningen die nog niet bekend zijn op het moment waarop de beschikking is vastgesteld

Wil de fiscus zijn werk goed kunnen doen dan heeft hij informatie nodig van een belastingplichtige. Dat recht op informatie kent echter zijn grenzen. De vraag is: hoe begrenst de rechter de fiscus in de praktijk? Op donderdag 22 april 2021 verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij de conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman over de reikwijdte van de informatieverplichting van een belanghebbende en de vraag hoe de fiscus verzoeken om informatie dient te formuleren. 

 

Lees hier alvast de online versie of neem contact op met kantoor voor overleg in uw situatie.