De informatieplicht en het evenredigheidsbeginsel - een analyse van de arresten van de Hoge Raad van 17 april 2020

Recentelijk is mijn artikel over de informatieplicht en het evenredigheidsbeginsel verschenen in het Tijdschrift Formeel Belastingrecht van Sdu. Dit artikel wordt u kosteloos ter beschikking gesteld. Klik hier voor het downloaden van het artikel. Neem gerust contact op met kantoor voor een nadere toelichting of overleg in een specifieke situatie.