Geen onderzoeksplicht Belastingdienst naar dossier van echtgenoot

Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij het arrest van de Hoge Raad van 11 september 2020. In deze zaak staat de vraag centraal of de Inspecteur de bevoegdheid heeft om na te vorderen wegens een nieuw feit (artikel 16 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen). De Hoge Raad overweegt voor het eerst dat op de Inspecteur geen onderzoeksplicht rust om het dossier van de fiscale partner na te gaan. Wanneer de aangiftes van een belastingplichtige en zijn/haar partner niet overeenkomen en de Inspecteur komt hier pas achter nadat hij een aanslag heeft opgelegd, dan heeft de Inspecteur zijn recht om na te vorderen niet verspeeld. Bekijk hier het arrest of neem contact op met kantoor om het commentaar toe te sturen.