Beroep tegen weigering van onbevoegd bestuursorgaan om uitspraak te doen is niet-ontvankelijk

In het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht verschijnt vandaag mijn commentaar bij de beslissing van het gerechtshof Den Bosch van 24 januari 2020 (klik hier voor het lezen van deze uitspraak). In het commentaar leg ik kort de beslissing uit en ga ik in op de problematiek van gemachtigden die herhaaldelijk zinloze procedures starten. Advocaten die zinloos procederen kunnen worden bestraft door de tuchtrechter. Gemachtigden niet. In mijn commentaar doe ik een voorstel om deze problematiek op te lossen. 

 

Behoefte aan het lezen van het commentaar of aan overleg in een specifieke casus? Neem gerust contact op met kantoor.