Dwangsom bij digitale ingebrekestelling

Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Gelderland. In de uitspraak gaat de rechtbank in op de wijze van indiening van een ingebrekestelling ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: de Wet dwangsom) en de termijn voor het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen (klik hier voor de uitspraak). In deze blog schets ik kort de achtergrond van de Wet dwangsom en het geschil voor de rechtbank.

 

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom in werking getreden. De wet beoogt de burger rechtsbescherming te bieden tegen stilzitten door bestuursorganen, zoals de Belastingdienst. De regeling komt erop neer dat een belanghebbende die een bestuursorgaan heeft verzocht een beschikking te nemen (bijvoorbeeld door een bezwaarschrift in te dienen), dit bestuursorgaan schriftelijk in gebreke kan stellen wanneer het nemen van die beschikking uitblijft. Het bestuursorgaan dient vervolgens binnen twee weken een beslissing te nemen. Doet hij dit niet dan verbeurt de belanghebbende een dwangsom voor elke dag dat het bestuursorgaan te laat is met een maximum duur van zes weken. Deze dwangsom bedraagt € 23 per dag voor de eerste twee weken, € 35 per dag voor de tweede twee weken en € 45 per dag voor de laatste twee weken. Bovendien kan de belanghebbende vanaf twee weken na de ingebrekestelling beroep instellen bij de rechtbank en zo een rechtsingang forceren.  

 

In de zaak die diende voor de rechtbank Gelderland, had de belanghebbende zijn ingebrekestellingen digitaal ingediend. Dit terwijl artikel 4:17 lid 3 Algemene wet bestuursrecht voorschrijft dat een ingebrekestelling schriftelijk dient te worden ingediend. Bovendien had belanghebbende ruim zeven maanden gewacht met het indienen van een beroepschrift. De vraag was dan ook: was belanghebbende ontvankelijk? De rechtbank meende van wel. In mijn commentaar lees je wat ik vind van de overwegingen van de rechtbank. 

 

 

Behoefte aan het lezen van het commentaar of aan overleg in een specifieke casus? Neem gerust contact op met kantoor.