Hoge Raad wijst arrest aangaande 'kwade trouw' en 'nieuw feit'

Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen aangaande de uitleg en toepassing van het nieuwe feit en kwade trouw in het fiscaal procesrecht (klik hier voor de uitspraak). Mijn commentaar bij dit arrest verschijnt donderdag 9 januari 2020 in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. In de zaak had een belastingplichtige buitengewone uitgaven opgegeven in zijn aangifte met als gevolg dat hij minder belasting hoefde te betalen. Na vragen van de fiscus en de rechter bleek dat hij deze uitgaven niet kon onderbouwen. Was nu sprake van een nieuw feit dan wel kwade trouw zodat de fiscus mocht navorderen?

In mijn commentaar analyseer ik de overwegingen van het gerechtshof en de Hoge Raad tegen de achtergrond van eerdere rechtspraak. Interesse in het commentaar? Of behoefte aan overleg in een specifieke situatie? Neem gerust contact met mij op.