Hof heeft niet met elkaar verenigbare oordelen gegeven inzake 'de vereiste aangifte'

Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn annotatie bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 13 september 2019 (klik hier voor het inzien van het arrest). In dit arrest speelt de problematiek rondom de vereiste aangifte en de onschuldpresumptie in het bewijsrecht: wie moet wat bewijzen als een aangifte fouten bevat, wanneer wordt de bewijslast omgekeerd en hoe zwaar telt een strafrechtelijke vrijspraak in een belastingprocedure?

 

Benieuwd naar het hele commentaar of behoefte aan overleg in uw situatie? Neem gerust contact op met kantoor.