Bezwaarschrift is volgens A-G IJzerman tijdig via e-mail dienst Print en Verzend van PostNL verzonden

Morgen verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij de conclusie van advocaat-generaal IJzerman van 26 juni 2019 (klik hier voor het inzien van deze conclusie). In deze zaak staat centraal de vraag of de gemachtigde van belanghebbende tijdig zijn bezwaarschrift had verzonden. Het gerechtshof vond van niet en achtte het bezwaarschrift niet-ontvankelijk. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad – in het voordeel van de belanghebbende – dat het gerechtshof nogmaals naar de zaak dient te kijken. Het boeiende aan deze kwestie is de wijze van indiening van het bezwaarschrift, namelijk via de printdienstverlening van PostNL. In mijn commentaar analyseer ik relevante regelgeving en rechtspraak en stel ik aan de orde of de Hoge Raad genegen is zich in algemene termen uit te laten over de bewijsregels die gelden voor het tijdig versturen van schrifturen via printdienstverlening. 

 

Benieuwd naar het hele commentaar of behoefte aan overleg in uw situatie? Neem gerust contact op met kantoor.