Toegang tot de belastingrechter

Hoe gaat de belastingrechter om met zaken waarin rechtzoekenden geen geld hebben om hun geschil met de Belastingdienst voor te leggen aan de rechter? Die vraag stond centraal in het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2018. In die zaak had de rechtzoekende verzocht om vrijstelling van griffierecht met een beroep op betalingsonmacht. De rechtbank had dit verzoek verworpen. De Hoge Raad was het niet eens met deze beslissing van de rechtbank en besliste dat de rechtbank opnieuw naar de zaak moet kijken.

 

Op 31 januari 2019 verschijnt mijn commentaar bij dit arrest in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. In dit commentaar concludeer ik dat de beslissing van de Hoge Raad terecht is en dat uit het arrest volgt dat er een onderzoeksplicht rust op de rechter wanneer rechtzoekenden een beroep doen op betalingsonmacht.  

 

Meer weten over dit arrest en de gevolgen ervan? Bekijk hier het arrest of neem contact op met kantoor voor overleg in uw situatie.