Start consultaties aanvullende wetsvoorstellen tegen belastingontduiking

Vandaag start de internetconsultatie van twee ingrijpende wetsvoorstellen. Het eerste wetsvoorstel strekt tot openbaarmaking van vergrijpboeten die zijn opgelegd aan beroepsmatige / bedrijfsmatige bijstandsverleners, zoals belastingadviseurs. Het tweede wetsvoorstel strekt tot invoering van een meldplicht voor belastingplichtigen en bijstandsverleners om zogenaamde agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies te melden.

 

Volgens het kabinet zijn de wetsvoorstellen bedoeld om de betrokkenheid van sommige belastingadviseurs bij het ontduiken van belasting te voorkomen. Door openbaarmaking van vergrijpboeten kunnen goedwillende belastingplichtigen bovendien rekening houden met hun keuze voor een adviseur, aldus het kabinet. Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.   

 

De voorgestelde maatregelen passen bij een klimaat dat steeds harder wordt jegens belastingadviseurs. Voorheen werden belastingadviseurs niet vervolgd wegens betrokkenheid bij vermeende belastingfraude. Vanaf begin deze eeuw is een kentering ontstaan. In strafzaken worden adviseurs regelmatig als medepleger c.q. medeplichtige vervolgd. Per 1 juli 2009 kan de Belastingdienst ook zelfstandig – dus zonder tussenkomst van een rechter – belastingadviseurs beboeten wegens betrokkenheid bij onjuiste aangiftes van hun cliënten. De Belastingdienst maakt regelmatig gebruik van deze bevoegdheid.

 

Het is de vraag of het publiceren van vergrijpboeten aan bijstandsverleners de goedwillende belastingplichtige verder zal helpen, zoals het kabinet suggereert. Ik meen dat deze maatregel de rechtspositie van belastingplichtigen juist zal verslechteren. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat een belastingplichtige kan afgaan op zijn adviseur wanneer hij deze adviseur voor voldoende deskundig mag houden (HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:127). In dat geval kan aan een belastingplichtige geen boete worden opgelegd vanwege het doen van een onjuiste aangifte door zijn adviseur. Met de invoering van een register met namen van belastingadviseurs die (ooit) een vergrijpboete hebben opgelegd gekregen, komt er voor belastingplichtigen een extra mogelijkheid om onderzoek te doen naar de deskundigheid van een adviseur. Dit is op het eerste gezicht prettig. De keerzijde hiervan is dat op belastingplichtigen een extra zorgplicht kan komen te rusten bij het uitkiezen van een adviseur. Voldoet een belastingplichtige niet aan deze zorgplicht – door gebruik te maken van een adviseur die kennelijk in het register is genoemd – dan wordt de belastingplichtige mogelijk niet meer beschermd tegen het opleggen van een boete wanneer zijn aangifte onjuistheden bevat.

 

 

Meer weten over deze ontwikkelingen of behoefte aan overleg in uw situatie? Neem gerust contact op met kantoor.