Medeplegersboete aan notaris

Op 1 juli 2009 is het medeplegen geïntroduceerd in de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf die datum kunnen tussenpersonen via het bestuursrecht worden beboet wanneer zij in nauwe samenwerking met hun cliënten bewust de belastingwet overtreden.

 

Recentelijk legde de belastingkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aan een notaris een zogenaamde medeplegersboete op van in totaal € 55.000. Dit vanwege het – kort gezegd – ten onrechte claimen van een teruggaaf overdrachtsbelasting van € 72.000 en het doelbewust achterhouden van een akte waaruit bleek dat geen recht bestond op genoemde teruggaaf. Dit arrest is – voor zover mij bekend – de eerste hofuitspraak van de belastingrechter aangaande de oplegging van een medeplegersboete aan een tussenpersoon. De fiscale strafrechtspraak kent meer voorbeelden van casu waarin tussenpersonen zijn bestraft wegens medeplegen en medeplichtigheid. 

 

Jan Willem Bosman heeft dit arrest becommentarieerd. Zijn commentaar verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht van 12 juli 2018 (NTFR 2018/1609). In dit commentaar gaat Jan Willem in op de overwegingen van het hof aangaande het verbod met terugwerkende kracht te bestraffen (het zogenaamde nulla poena beginsel), het medeplegen en de strafoplegging.

  

Meer weten over dit arrest en de gevolgen ervan? Bekijk hier het arrest of neem contact op met kantoor voor overleg in uw situatie.