De informatiebeschikking: is het de fiscus toegestaan een tweede (identieke) informatiebeschikking te nemen?

Met ingang van 1 juli 2011 is de wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen (rechtsbescherming m.b.t. administratieplicht en controlehandelingen fiscus) in werking getreden (Stb. 2011, 265). In deze wet is de rechtsbescherming van ondernemers verbeterd via de introductie van de informatiebeschikking. Wanneer een ondernemer niet wenst te voldoen aan een verzoek om inlichtingen van de fiscus dan kan de fiscus een informatiebeschikking nemen. Tegen deze informatiebeschikking staat bezwaar en beroep bij de rechter open. De rechter heeft kortom het laatste woord in de discussie over de vraag of de gevraagde inlichtingen moeten worden verstrekt.

 

Het is altijd raadzaam om tijdig bezwaar te maken tegen een informatiebeschikking. Staat een informatiebeschikking eenmaal vast dan ben je als ondernemer verplicht de verzochte informatie te verstrekken op last van omkering en verzwaring van de bewijslast.

 

Op 26 april 2018 heeft de rechtbank Noord Nederland een vonnis gewezen waarin centraal stond de vraag of het de fiscus is toegestaan een tweede (identieke) informatiebeschikking te nemen nadat de eerste informatiebeschikking is vervallen. Jan Willem Bosman heeft dit vonnis becommentarieerd. Dit commentaar is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht van 7 juni 2018 (NTFR 2018/1305).

  

Meer weten over dit vonnis en de gevolgen ervan? Bekijk hier het vonnis of neem contact op met kantoor voor overleg in uw situatie.